Over

In Nationaal Landschap Het Groene Woud vindt al enkele jaren een bijzonder proces plaats.
Ondernemerschap, innovatie, verbreding, landschaps- en natuurkwaliteit en de relatie stad –
platteland trekken er samen op. Sinds 2011 is Het Groene Woud (HGW) een Landschap van Allure.
Ontwikkelingsgericht werken provincie en Het Groene Woud samen aan de versterking van de
ruimtelijke kwaliteit, beleving en biodiversiteit van het landschap en aan de stimulering van de
regionale economie. Onder provinciale vlag wordt het programma Vorstelijk Landschap uitgevoerd